Jogi iránymutatás

Jogi figyelmeztetés

A jelen internetes oldalon található valamennyi kijelentés vagy bemutatott információ tekintetében, melyek a Timberland Alapok nyilvános ajánlatait és egyéb vagyoni befektetéseket, értékpapírokat és pénzügyi szolgáltatásokat érintenek, az egyetlen felelős kiadója az adott információknak a Timberland Finance International GmbH & Co KG, Hüttenallee 137, 47800 Krefeld (pénzügyi vállalkozás), mely szerződéses közvetítője a Timberland Invest Ltd vállalatnak (pénzügyi szolgáltató intézet), (Aragon House Business Centre, Dragonara Road, MT-St Julian’s STJ 3140), amelynek számára és felelősségére eljár.

 

Felelősség

Az internetes oldalunkon található valamennyi információnak alaposan utánajárt vagy a Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe, vagy harmadik felek és ellenőrizték azokat. Ennek ellenére a Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe vagy harmadik felek, különösen – amennyiben azok befektetési alapokra és vagyoni befektetésekre vonatkoznak és korlátozódnak – a németországi fő értékesítési- és információs társaság, a Timberland Service GmbH nem vállal garanciát a hibátlanság, pontosság, teljesség és aktualitás tekintetében. Minden, a jelen weboldal használatából közvetett vagy közvetlen módon eredő kár vonatkozásában felmerülő felelősség kizárva, amennyiben annak nem szándékosság vagy súlyos gondatlanság az alapja. Amennyiben ezen weboldalról internetes oldalakra hivatkozunk, melyeket harmadik felek üzemeltetnek, úgy a Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe nem vállalnak felelősséget azok tartalma tekintetében. Ezen az internetes oldalon a Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe mindenféle explicit vagy implicit biztosíték vagy garancia nélkül bocsátja rendelkezésre az információkat. A Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe fenntartja magának a jogot arra, hogy a rendelkezésre bocsátott információk tekintetében előzetes bejelentés nélkül módosítást vagy kiegészítést eszközöljön.

Nincs tanácsadás

Az internetes oldalon rendelkezésre bocsátott információk nem jelentenek egyéni tanácsadást és azt nem is helyettesíthetik. Egyéni tanácsadás tekintetében munkatársaink és szabad befektetési tanácsadók ill. befektetési közvetítők állnak a rendelkezésükre.

 

A weboldal aktualizálása

A vonatkozó német törvény (§ 7 Telemediengesetz) szerinti tartalmat kínálóként a Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe felel a „saját információkért”, melyet használatra rendelkezésre bocsát. A Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe alaposan megvizsgálja és folyamatosan aktualizálja a weboldalain található információkat. Ezen alapos tartalmi ellenőrzés ellenére is megváltozhattak az adatok időközben. A Timberland Finance GmbH & Co KG ezért nem vállal garanciát ezen weboldalak helyességéért, teljességéért és aktualitásáért. A Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe bárminemű felelőssége, különösen a weboldal használatából eredő esetleges károk vagy következmények tekintetében, ki van zárva. Ugyanez vonatkozik mások weboldalaira vezető linkekre (úgynevezett „külsős linkek”) és azok tartalmára, amelyeket a Timberland Finance GmbH & Co KG a saját tartalmai mellett bocsát rendelkezésre (§ 8 TMG) (ld. még 6. Linkek egyéb weboldalakra).

 

A Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe fenntarja magának a jogot arra, hogy módosítsa és kiegészítse a weboldalait. A weboldal tartalma és felépítése szerzői jogvédelem alatt áll. Az információk vagy az adatok és kutatási adatok sokszorosításához, különösen a szövegek, szövegrészek vagy képi anyag felhasználásához alapvetően a Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe írásbeli engedélye szükséges.

Nincs befektetési ajánlás

A weboldalon közzétett információk semmikor nem minősülnek az ügyfél személyes körülményeihez igazított befektetési ajánlásnak. A weboldalon található információk ezenkívül nem minősülnek sem jegyzési vagy megszerzésre irányuló ajánlatnak, sem pedig ezt célzó reklámnak.

A Timberland Finance GmbH & Co KG felhívja a figyelmet arra, hogy a tőkebefektetések múltbéli értékalakulása semmilyen garanciát nem jelent a jövőbeni hozamok tekintetében. A tőkebefektetések értéke ingadozhat és ezért a Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe nem vállal garanciát ezzel kapcsolatosan.

 

Információk a nevezett termékekkel kapcsolatosan

Amennyiben ezen a weboldalon információkat teszünk közzé az egyes termékekkel kapcsolatosan, ez nem minősül sem ajánlatnak, sem egy ajánlat megtételére való felhívásnak, hanem csupán tájékoztatásul és a lehetséges üzleti tevékenységek bemutatására szolgál. Ezek a termékinformációk nem jelentenek továbbá tanácsot vagy ajánlást. Egy, az ezen termékinformációkban bemutatott ügylet megkötése előtt mindenképpen szükség van egy ügyfél- és termékspecifikus tanácsadásra az Ön tanácsadója részéről. Részletes termékspecifikus információkat az aktuális és teljes értékesítési tájékoztatóban, az egyszerűsített értékesítési tájékoztatóban valamint az éves- ill. adott esetben a féléves jelentésben talál. Ezek a dokumentumok képezik a befektetési részesedések vásárlásának egyedüli kötelező érvényű alapját. Ezek minden esetben ingyenesen kaphatóak a mindenkori kezelő társaságnál valamint a tájékoztatásért felelős irodában. Amennyiben az esélyekkel és a kockázatokkal kapcsolatos kijelentéseket teszünk egy adott termék vonatkozásában, úgy azok nem minősülnek teljeskörűeknek. Ebben a tekintetben utalunk az adott termék egyszerűsített értékesítési tájékoztatójára.

 

A megadott értékalakulásokat a BVI módszerével, azaz kibocsátási felár nélkül számoltuk. A korábbi értékalakulások, szimulációk vagy előrejelzések nem jelentenek megbízható indikációt a jövőbeni teljesítmény vonatkozásában. A jövőbeni értékalakulás számos tényezőtől függ, mint pl. a tőkepiacok, a kamatlábak és az inflációs ráta alakulása, ezért ez nem jósolható meg. Minden adatot nagy elővigyázatossággal állítottunk össze, de ennek ellenére nem vállalunk garanciát azok aktualitásáért, helyességéért és teljességéért. A tanácsadási tevékenységért a közvetítő díjazást kap a kibocsátási felárból illetve a kezelési díjból. Részletesebb információkkal a közvetítő vagy kérés esetén a kezelő társaság szolgál.

 

Adatvédelem

Ld. “Adatvédelmi nyilatkozat” a www.timberland-finance.hu weboldalon.

 

Linkek egyéb weboldalakra

Erre a weboldalra a Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe tudta nélkül lehet hivatkozás egy másik internetes oldalról hiperlink révén. A Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe előzetes írásbeli engedély nélkül nem engedélyezi harmadik felek ilyen hiperlinkjeit, de a Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe nem ellenőrizheti ezen linkek létrehozását. Különösen nem engedélyezett, az ezen online-ajánlathoz tartozó internetes oldalakat vagy azok tartalmait egy hiper- vagy inline-link révén egy frame-be rakni vagy abban megjeleníteni. A Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe semminemű felelősséget nem vállal azon oldalak tartalmáért, amelyekről a hiper- vagy inline-linkek erre a weboldalra vezetnek.

Kérjük vegye figyelembe, hogy azon internetes oldalak, melyeken keresztül egy link révén a weboldalra jutnak, esetleg olyan bel- vagy külföldi adatvédelmi szabályok alá tartoznak, amelyek eltérhetnek az itt feltüntetettektől.

 

A tartalom gondos ellenőrzése ellenére sem vállalunk felelősséget a külső hivatkozások tartalmáért. A hivatkozott oldalak tartalmáért kizárólag annak üzemeltetője felel.

 

Szerzői jog

© Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe. Minden jog fenntartva. A Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe weboldalán található szövegek, képek, grafikák, hangok, animációk és videók valamint azok elrendezése szerzői és egyéb jogvédelem alatt áll. Ezen weboldal tartalmát nem szabad kereskedelmi célokra lemásolni, terjeszteni, módosítani vagy harmadik felek számára hozzáférhetővé tenni. Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a weboldalon található képek esetlegesen harmadik felek szerzői jogvédelme alá tartoznak.

 

Használati jogok

A Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe egy innovatív és informatív weboldallal szeretne bemutatkozni. Az ezen bemutatott szellemi tulajdonjogok, mint szabadalmak, védjegyek és szerzői jogok védettek. Ezen weboldal révén nem bocsátunk harmadik felek részére licencet a használatra a Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe szellemi tulajdona tekintetében.

 

 Kijelentések, információk a weboldalon

Ezen a weboldalon a jövőre irányuló kijelentések is találhatóak, amelyek a Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe meggyőződéseire alapulnak. Ezen kijelentések azok megtételének időpontjában tükrözik a Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe véleményét jövőbeni események vonatkozásában és kockázatoknak ill. bizonytalanságoknak vannak kitéve. Számos hatás eredményezheti, hogy a tényleges eredmények nem jelentéktelen mértékben eltérnek majd az itteni becslésektől. Az ilyen befolyásoló tényezők közé tartoznak töbek között az általános gazdasági és üzleti keretfeltételek változásai. A Timberland Finance Inernational GmbH & Co KG, Magyarországi Fióktelepe visszautasít minden szándékot és kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy ezen, egy bizonyos időpontban, a jövőre vonatkozóan megtett kijelentéseket aktualizálja.

Ajánló/Tippadó:

Az Ajánló/Tippadó hozza létre a kapcsolatot az érdeklődő és a Timberland Finance között; ennek során nem hat tudatosan és véglegesen az érdeklődőre annak érdekében, hogy előidézze a szerződéskötési hajlandóságot a Timberland Finance-szal. További részletek a Tippadói megállapodásban és az ÁSZF-ben.

 

Ennek megfelelően az Ajánló és az érdeklődő között a kommunikációnak az alábbiakra kell korlátozódnia:

általános adatok a Timberland Finance-ről (pl. méret, székhely, felelős személyek stb.)

és utalás a Timberland Finance internetes oldalaira

Különösen nem képezhetik az Ajánló és az érdeklődő közötti kommunikáció tárgyát az alábbiak:

a) egy konkrét pénzügyi vagy értékpapír-szolgáltatás, egy konkrét befektetői közvetítői vagy befektetői tanácsadói szerződés vagy ilyen szerződések vagy azok tartalmának felépítésével kapcsolatos adatok (pl. költségek és díjak nagysága),

b) egy konkrét pénzügyi eszköz, mint pl. egy vagy több értékpapír, pl. kötvények, certifikátok, részvények vagy egy befektetési alap,

c) egy konkrét portfólió, annak összetétele vagy értékalakulása, valamint annak egyes tételeinek / alap pozícióinak megnevezése és az azokra való utalás, egy bármilyen egyéb tudatos és végleges ráhatás a befektetőre a szerződéskötési hajlandóságát előidézendő.

A törvényi szabályozásokból – a Timberland Finance-szel való együttműködés tekintetében – az alábbiak adódnak:

d) az Ajánló a kapcsolatfelvétel során nem végezhet befektetési közvetítést,

e) az Ajánló a kapcsolatfelvétel során nem végezhet befektetési tanácsadást,

f) az Ajánló nem jogosult arra sem, hogy a kapcsolatfelvétel során egyéb pénzügyi szolgáltatást nyújtson az érdeklődő számára.

A Timberland Finance kifejezetten felhívja az Ajánló figyelmét az alábbi dokumentum mindenkor aktuális verziójára.